"БАШ БИ БИЛО ФИНО"

Распевани дечји кабаре
Текст
и режија: Јовица Тишма
Музика
: Љуба Нинковић
ПЕВАЈУ
И ИГРАЈУ СЕ:
Слободан
БОДА Нинковић и Јовица ЈОЦКО Тишма
Представа
је реализована у сарадњи са компанијом DexyCo